hemJak se cítíš?

Zeptejte se mě online. Můžeme ti pomoct!

Zeptejte se našich odborníků online a získejte rychlé odpovědi na vaše dotazy.
Zadejte své uživatelské jméno a heslo pro přihlášení.

Vyzkoušejte naše aplikace pro smartphone:

Alfa a omega léčení stresu

Určitě by bylo skvělé, kdybychom se mohli jednoduše rozhodnout, že nedopustíme, aby nás v určité situaci zahltil stres a následně aby to tak bylo už navždy. Skoro každý den se člověk setkává s takovými událostmi, na které reaguje obavami, frustrací a stresem. Největší stresové situace ti způsobují takové věci, které neumíš ovlivnit nebo vůči kterým se cítíš být bezmocný. Třeba se takto můžeš cítit i v důsledku každodenního, obvyklého tlaku, pokud se jedna stresová situace kupí na druhou příliš rychle.

 
 


Často se můžeme setkat s výrazem "management stresu", následně s vyjmenováním několika takových technik, které byly pro řešení každodenního tlaku vytvořeny. I když nám z těchto technik může být každá nápomocná a může nám přinést i úlevu, je to ale jen přechodné.

K tomu, abychom byli schopni množství denního stresu snížit i z dlouhodobého hlediska, musíme řešení stresu vnímat jako činnost vznášení rozhodnutí.

Jako nejdřív musíš sám na sobě poznat příznaky stresu, následně se musíš rozhodnout, co dokážeš a co nedokážeš v dané situaci učinit. V tomto rozhodování nám při přiblížení dané situace může být nápomocná tzv. "Trojitá metoda", anglicky 3 "A", jelikož každé slovo začíná písmenem "A" tj perspektiva "změnit", "vyhýbat se" a "přijmout", čili na každou stresovou situaci se snaž hledět takto:

  • Umím ji změnit?
  • Umím se jí vyhnout?
  • Musím ji přijmout?

"ZMĚNIT" znamená, že eliminujeme nebo snížíme zdroj stresu s tím, že něco změníme. Můžeme toho dosáhnout pomocí takových kroků, jako jsou „vyřeším problém“, „komunikuji“, „udělám si čas“, „plánuji dopředu“, „organizuji", "koordinuji". 

Pokud například reaguješ na blížící se termín vždy stresem, tak tuto stresovou situaci dokážeš změnit tak, že řešení úkolů, které jsou nezbytné pro provedení práce, si zorganizuješ a vytvoříš si jejich pořadí.

V některých případech už i změna situace může mít za následek uvolnění stresu v současnosti, tak v budoucnu. Ve většině případů sice stres zůstane, ale v mnohem menší míře, než jaký byl před změnami. Stres je přirozenou součástí výkonu práce, vždyť chceš poskytnout to nejlepší, ale už na této úrovni ho dokážeš snížit v takové míře, aby ses mohl stát pánem situace.

„VYHNOUT SE" odkazuje na tu schopnost, že si dokážeš držet odstup od stresových situací, nebo dokážeš vymyslet, jak můžeš zůstat v pozadí. To znamená takové formy chování, jako jsou "ústup", "poskytnutí možnosti ústupu", "schopnost říci ne", "přijetí odpovědnosti", nebo i její "odvolání". Pro „vyhnutí se“ jsou potřeba dvě věci: jednou z nich je rozpoznání toho, že existují takové stresové situace, kterým je možné se vyhnout, druhou je to, že člověk zná své vlastní hranice a dokáže jednat tak, aby je nepřekračoval.

Předpokládejme, že nás požádají vykonávat post předsedy dobročinné komise. Víš, že teď nemáš na tento úkol ani čas, ani energii a když k ostatním přibude další povinnost, tak to samozřejmě způsobí i stres. Můžeš říci "ne" a můžeš se vyhnout tomuto určitému stresu. Pravděpodobně, pokud pracuješ na nějakém úkolu a přibude k tomu, že každý večer budeš muset připravit večeři, tak to pro tebe bude znamenat o jednu stresovou situaci navíc. Můžeš si zvolit tu možnost, že si objednáš večeři, nebo že si každý připraví svůj vlastní sendvič během několika večerů, aby ses vyhnul nahromadění stresu.

Samozřejmě, existují takové situace, v kterých nemůžeš říct "ne", ale je mimořádně důležité, abychom se vyhnuli hromadění stresových situací. Pokud je obtížné "ponechat to tak" nebo "říci ne", tak ti mohou být nápomocny takové otázky, jako například: 

"Je skutečně nezbytně nutné to, abych takhle učinil?"

"Kdo je ten, kdo to ode mě očekává?"

"Co se stane, když to neudělám?:

Mnohdy přijdeš na to, že to od Tebe nikdo neočekává, jen ty to očekáváš sám od sebe. 

„PŘIJETÍ“ potřebuješ v takových situacích, pokud nemáš možnost na „ZMĚNIT“ nebo na „VYHNOUT SE". "PŘIJETÍ" neznamená bezmocnost. Ale znamená to, že se musíš vyzbrojit takovými schopnostmi, které tě učiní odolnými vůči vzniklým stresovým situacím. Vybudování odolnosti v sobě zahrnuje vhodné stravování, odpočinek, provádění cviků, změnu tvého postoje, vybudování spolehlivého podpůrného systému a provádění relaxačních technik. 

Využitím této techniky můžeš vybudovat svůj systém odolnosti a můžeš eliminovat negativní dopady stresu. Například, pokud se dostaneš do dopravní zácpy, třikrát se zhluboka nadechni, což ti pomůže k tomu, abys dokázal uklidnit sám sebe. Podobně k tomu, pokud nemáš nikdy na sebe čas, zkus se ráno vzbudit dřív a využij tento čas na meditaci nebo na trochu ranní rozcvičky.

Stres je nedílnou součástí tvého života a míra stresu v podstatě slouží k tomu, aby nás motivovala a naplňovala energií. Je důležité, aby sis byl vědom toho, že nikdy nejsi úplně bez sil, ani uprostřed nejvíc stresujících událostí. Vždy můžeš vznést taková rozhodnutí, která ti prostřednictvím tvé výdrže pomohou „ZMĚNIT“, „VYHNOUT SE“ nebo „PŘIJMOUT“ ty stresové situace, do kterých se dostaneš.