HR usługi

Dla kierownictwa i przełożonych

Świadczymy telefonicznie, w nieograniczonym zakresie, doradztwo w sprawach wszelkich kłopotliwych zachowań pracowników oraz problemów z osiąganymi w pracy wynikami. Celem każdej konsultacji jest pomoc przełożonym w podjęciu najwłaściwszych działań wobec pracowników borykających się z kłopotami bądź osłabionych i rozwiązanie szkodliwych sytuacji w sposób odpowiedzialny i oparty na szacunku.

Korzyści płynące z odbycia takiego szkolenia znajdują odzwierciedlenie w znacznej liczbie rekomendacji naszego EAP ze strony przełożonych – dzięki niemu przełożeni rozpoznają wśród swoich podwładnych jednostki borykające się z kłopotami bądź osłabione i kierują je do źródeł fachowej pomocy.

W niedługim czasie od poważnego wypadku bądź krytycznego zdarzenia w miejscu pracy jeden z naszych kierowników nawiązuje z kierownictwem przedsiębiorstwa współpracę zorientowaną na poprawę zdolności reagowania w tego rodzaju sytuacjach. Zwykle obejmuje to następujące działania:

 • dopilnowanie komunikacji wewnętrznej i zawiadomienie pracowników o zdarzeniu;
 • rozpoznanie ewentualnych potrzeb członków rodziny, do których zaspokojenia możemy się przyczynić;
 • odpowiedź na stres pracowników w świetle krytycznego wypadku, w postaci świadczonego na miejscu wsparcia i odpraw w sprawie wypadku krytycznego; oraz
 • udzielenie, w następstwie naszej interwencji, wszelkich stosownych zaleceń zorientowanych na powrót do normy w poszkodowanej grupie pracowników.

Organizujemy warsztaty edukacyjne poświęcone rozmaitym kwestiom związanym z kondycją behawioralną i organizacyjną. Zakres przedmiotowy i tytuł każdych warsztatów jest uzależniony od grupy docelowej, celów rozpoznanych przez spółkę zabiegającą o szkolenie oraz innych szczególnych życzeń. Świadczone usługi dostosowujemy do indywidualnych oczekiwań.

Organizowane warsztaty poświęcane były na przestrzeni lat między innymi następującym kwestiom:

 • przemoc w miejscu pracy
 • pomyślne wychowanie dzieci
 • odporność na stres
 • inteligencja emocjonalna
 • rozwiązywanie konfliktów
 • wielokulturowość w miejscu pracy
 • profilaktyka uzależnień
 • budowanie zespołu
 • równowaga pomiędzy życiem zawodowym a osobistym
 • radzenie sobie ze zmianami organizacyjnymi

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z katalogiem naszych szkoleń.

CGP Central Europe oferuje działom kadr przedsiębiorstw-klientów wsparcie rozwojowe pod postacią indywidualizowanych usług doradztwa, odpowiadających na szczególne problemy natury behawioralnej bądź organizacyjnej występujące w miejscu pracy. Przykłady:

 • udoskonalenie polityki profilaktyki uzależnień dla poprawy jej skuteczności
 • prowadzenie pracowniczych grup fokusowych i zarządzanie stresem zawodowym
 • rozwój programu przeciwdziałania przemocy w miejscu pracy
 • usprawnienie strategii rozwojowej zespołu
 • rozwiązywanie sytuacji krytycznych w okresie redukcji kadr